Podmínky pro chov
Úvod » Chov masného skotu » Podmínky pro chov
Rychlý kontakt
Mobil: +420 776 145 656
Telefon: +420 494 371 385
E-mail: info@farmaurekyorlice.cz
Články

Specifické podmínky hospodaření

Podél toku Tiché a divoké Orlice v okresech Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí a po jejich soutoku i podél toku Orlice v okrese Hradec Králové leží mikroregion, jehož specifika jsou natolik výrazná, že zde došlo v roce 1996 k vyhláš...

Podmínky pro chov

zvirata pod stromemNaše pastviny a louky se nacházejí převážně v údolní nivě řeky Orlice v nadmořské výšce kolem 200 m nad mořem. Ačkoliv bonita pozemků je nadprůměrná, nelze na nich provozovat klasickou zemědělskou výrobu z důvodu častých záplav, které jsou typickým znakem pro tuto oblast.

Úživnost zdejších luk je vysoká, v suchých letech produkují dostatek píce, tři seče v roce nejsou výjimkou. Naopak v letech s vyššími srážkami, kdy se řeka vylévá ze svého koryta, dochází k častým záplavám a bujný porost je potom mnohdy znehodnocen do té míry, že ho nelze sklízet. Navíc louky zůstávají dlouho podmáčeny a je znemožněno použití výkonné techniky. Proto opravdu jedinou smysluplnou alternativou je využití těchto pozemků pro pastvu skotu.

Podmínky pro pastvu jsou u nás téměř ideální. V blízkosti řeky Orlice a kolem pastvin se nacházejí vzrostlé listnaté stromy, které poskytují zvířatům dostatek stínu pro odpočinek v parných letních dnech, ale poskytují i ochranu před větry a v době nepříznivého počasí. Každé zvíře v našem chovu má tak zajištěnu adekvátní výživu, která odpovídá jeho fyziologickým potřebám s ohledem na stáří, kategorii, živou hmotnost a fázi reprodukčního cyklu. Každé zvíře včetně savých telat má přístup k adlibidnímu příjmu zdravotně nezávadné vody. Voda je k dispozici ve velkoobjemových cisternách, které jsou vybaveny dostatečným počtem napáječek, čímž je znemožněno znečistění vody a zápolení o vodu mezi zvířaty.

krava pijePastvinám spásaných zvířaty je na naší farmě věnována soustavná pozornost. Pravidelným sečením nedopasků odstraňujeme nespasený porost a bráníme vysemeňování plevelů. Mulčování ploch v podzimním období po stažení skotu z pastvin kromě likvidace nedopasků je také důležitým mechanickým zásahem. Tím urovnáváme povrch, rozhrnujeme krtince a po pastvě roztíráme exkrementy, což má význam pro rovnoměrnější rozdělení živin po porostu. Takovéto ošetření pastvin je jedinou schůdnou cestou jak řešit např. problémy s regulací šťovíků v ekologickém zemědělství, protože se nemohou používat - ani lokálně - herbicidy.

Že se nám při vytváření podmínek pro chov zvířat daří, o tom se můžete přesvědčit pohledem na spokojená zvířata a na trvale udržované travní porosty. Snad nejkrásnější pohled je na pasoucí se zvířata na louce s právě rozkvetlou pampeliškou.