Články
Úvod » Články » Biopotraviny v Čechách
Rychlý kontakt
Mobil: +420 776 145 656
Telefon: +420 494 371 385
E-mail: info@farmaurekyorlice.cz
Články

Specifické podmínky hospodaření

Podél toku Tiché a divoké Orlice v okresech Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí a po jejich soutoku i podél toku Orlice v okrese Hradec Králové leží mikroregion, jehož specifika jsou natolik výrazná, že zde došlo v roce 1996 k vyhláš...

Biopotraviny v Čechách

Většina českých spotřebitelů dosud nemá jasnou představu o produktech ekologického zemědělství.

Potvrzuje to výzkum společnosti GfK Praha, podle kterého pouhá pětina dotázaných uvedla, že alespoň někdy biopotraviny kupuje. Označení "biopotraviny" je tedy pro spotřebitele lákavé. Nicméně naprostá většina obyvatel má jen zcela mlhavou představu, co se pod daným označením skrývá, a pravidelný nákup těchto výrobků je velmi málo frekventovaný (2 % obyvatel).

Základním kamenem úrazu je zjevné neporozumění pojmu "biopotraviny" mezi širokou veřejností. Jak vyplynulo z odpovědí na otázku "Se kterými značkami biopotravin jste se na našem trhu setkal?", 80 % dotázaných si žádnou konkrétní značku bioproduktů nedokáže vybavit a další více než desetina respondentů (12 %) pod tento pojem zahrnuje značky, které standardy ekologického zemědělství nenaplňují.

Odpověď "o biopotravinách jsem nikdy neslyšel" byla zaznamenána u více než třetiny (38 %) respondentů. Více než třetina obyvatel si myslí, že biopotraviny jsou drahé, a téměř desetina (8 %) osob uvedla, že biopotraviny jsou podvod.

Pravidelně nakupuje jen minimum dotázaných.

Necelá polovina respondentů (41 %) uvedla, že o biopotravinách již někdy slyšela, ale zatím s nimi nemá zkušenost. Podíl dotázaných, kteří podle svých slov biopotraviny čas od času kupují, ale nedělají to pravidelně, je podstatně menší (20 %). Pravidelný nákup biopotravin pak konstatovala pouze 2 % dotázaných. Pravidelný nebo občasný nákup ve větší míře uváděly ženy, zatímco muži častěji volili odpověď "slyšel jsem o nich, ale zatím jsem je nekoupil". Čtvrtina obyvatel je přesvědčena, že jsou bioprodukty zdravější. Dotázaní je podle svých slov nejčastěji preferují v kategorii mléčných výrobků. Naopak v případě cukrovinek, těstovin, pečiva, čokolády, kávy a čaje dávají přednost tradičním výrobkům.

Pro bio do supermarketu.

Bez rozdílu sortimentu, věku, pohlaví a bydliště pak za nákupem biopotravin respondenti nejčastěji míří do supermarketu nebo hypermarketu než do menších prodejen. S výjimkou Olomouckého kraje, kde si mléčné výrobky, čokoládu, cukrovinky, pečivo a těstoviny respondenti naopak raději koupí ve specializované prodejně.

Výsledky on-line výzkumu GfK Praha potvrzují, že budoucí preference produktů ekologického zemědělství v ČR bude z velké části záviset na mediální podpoře bioproduktů či konkrétních značek a na vzdělávání (a samozřejmě také sebevzdělávání) českého spotřebitele.

graf

Zdroj: HN.IHNED.CZ 2. 4. 2009